עבודות.קום

יום שלישי, 1 ביוני 2010

עבודות אקדמיות באמנות

אמנות הוא תחום אשר נלמד במסגרת הפקולטה לאמנויות. אמנות הוא שם כולל לפעילויות אנושיות שאינן נעשות על פי תבנית פעולה קבועה ומוגדרת מראש, אלא נתונה לשיקול דעתו וכשרונו של האמן. בתחום האמנות נכללים ענפים רבים ומגוונים, ובשל כך האמנות תופסת מעמד מרכזי בתרבות האנושית.

סטודנטים לאמנות הכותבים עבודת סמינריון (או כל עבודה אחרת) באמנות יוכלו לכתוב עבודה על נושאים כגון: תיאטרון, צילום, ציור, פיסול, מחול, קולנוע, מחזות וכדומה. בעת כתיבת עבודה סמינריונית בתחום האמנות ניתן לכתוב על התחומים הבאים: תולדות האמנות, אמנות חזותית, אמנות מודרנית, אמנות ישראלית ועוד.

דוגמאות לנושאים לעבודות בתחום האמנות: התיאטרון כבמה למסרים פוליטיים, בעיות נבחרות בפיסול ברנסנס ובבארוק - דיוקנה של מאדאם דה פומפדור בפסליהם של פיגל ופלקונה, ציורים וציירים במאה ה-19 כמקור לשחזור הנוף בארץ ישראל, המבנה האדריכלי של כנסיית סט. אפולינרה נאובו, אמנות האיורים והמיניאטורות באיסלאם. דוגמאות נוספות לעבודות סמינריון ניתן למצוא כאן.

במסגרת עבודת הסמינריון יש לפעול על פי העקרונות המקובלים לכתיבת עבודות אקדמיות וכן לפי הקווים המנחים שניתנו על ידי המרצה, כגון: מבוא, הצגת שאלת המחקר, שאלות ומסקנות, סיכום וביבליוגרפיה. הנחיות לכתיבת אקדמאית ניתן למצוא במדריך לכתיבה אקדמאית.
להלן דוגמאות לשאלות מחקר בעבודת סמינריון בתחום האמנות: מה הייתה הצומת אליה התנקזו התהליכים שהובילו לצמיחת האוניברסיטה של פריז ומה היה ייחודה? באיזה אופן ובאיזו מידה הפסלים משקפים את פומפדור מבחינה חזותית? האם הצנזורה עומדת במבחן חופש הביטוי, שהוא ערך עליון בכל מדינה דמוקרטית מתוקנת והאם יש לכך צידוק פילוסופי ?

בנוסף לחומר ביבליוגרפי 'רגיל' (ספרים, מאמרים וכד') העוסק באמנות, ניתן לעשות שימוש גם במידע מאתרי אינטרנט כמו "טקסטורה" או באתר "קולקט". ניתן גם להיעזר במילון מושגים באמנות.
בכל מקרה, כל המקורות לעבודה ינופיעו ברשימה ביבליוגרפית בסוף העבודה. לגבי אופן ציון ביבליוגרפי של אתרי אינטרנט, רצוי להיוועץ במרצה. על אחת מהדרכים לעשות זאת היא לפי הנוסחה הבאה:
שם מחבר [שם משפחה ראשון]. (תאריך). שם המסמך. (תאריך דליה). <כתובת>
לדוגמא:
מן רפי. ( 8 ביוני 2010). מתחת ללשון. נדלה בתאריך 10 ביוני 2010.
http://www.the7eye.org.il/InternationalEye/Pages/080610_under_the_tongue.aspx

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה