עבודות.קום

יום ראשון, 20 ביוני 2010

עבודות בנושא שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות הינו ערך שעיקרו הוא הזכות של כל אדם לקבל הזדמנות לבטא את יכולתיו, ללא הבדל דת, מין, גזע, מצב כלכלי וכו'. מדובר למעשה בשוויון חברתי או שוויון סטטוס. השוויון בהזדמנויות מתייחס בעיקר לעולם העבודה והתעסוקה ולעולם החינוך, אך גם לתחום כמו השירות בצבא. עיקרון זה עוגן במדינות רבות בחוק.

בהתאם למגמת הלימוד, עבודות אקדמיות בנושא זה יעסקו בהיבט החוקי (חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, איסור אפליה וכד'), בהיבט החינוכי (מדיניות חינוכית בנושא שוויון הזדמנויות ומצוינות, חינוך לשוויון וכד') או בהיבט של מדיניות ציבורית (בחינה של השוויון במדיניות שמתווה השלטון).

בעבודות אקדמאיות בנושא שוויון הזדמנויות תיכלל לרוב התייחסות לאופן שבו מוסדות ציבוריים ואזרחיים מתייחסים לאזרח במדינה. על פי עיקרון (או חוק) שוויון הזדמנויות, יש בידי האזרח את האפשרות לקבל זכויות שוות כמו לסובבים אותו ולקבל את האופציה לפעול ולעסוק באופן חופשי במה שיבחר. זהו מצב אידיאלי ביותר, וקיים לרוב במדינות שהן מדינות רווחה. אף על פי כן, מדובר במצב אוטופי שכן שוויון הזדמנויות מוחלט ייתקל כמעט תמיד בקשיים שונים שמקורם במוקדים ומוסדות בעלי כוח רב, שלעתים מתעלים את הכוח שלהם על מנת לשמור על כוחם. בכך עשויה להתקיים פגיעה בשוויון הזדמנויות.

דוגמאות לעבודות:
בעבודת סמינריון בנושא שוויון בין המינים במקום העבודה ניתן לערוך מחקר על המשפט ככלי אפקטיבי ליצירת שוויון בין המינים בקבלה לעבודה. בעבודה ייבדק כיצד מערכת המשפט בישראל פועלת על מנת לשמר את שוויון ההזדמנויות בין המינים על רקע של מקרי אפליה.
בעבודה אחרת, ניתן לדון בשוויון הזדמנויות בבית ספר ולבחון האם ביה"ס אכן מקדם עיקרון זה או שמא משעתק מבנים חברתיים קיימים של אי שוויון. את השאלה ניתן לבדוק באמצעות מחקר איכותני שיבוצע ע"י ראיונות עם תלמידים ועם צוות ביה"ס.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה