עבודות.קום

יום רביעי, 16 ביוני 2010

פערים ואי שוויון בישראל

פערים ואי שוויון בישראל קיימים ברבדים שונים בחברה הישראלית. עבודות אקדמיות שיעסקו בנושאים של פערים ואי שיוויון בישראל יוגשו במסגרת לימודי סוציולוגיה, לימודי עבודה סוציאלית, לימודי קרימינולוגיה, לימודי אנתרופולוגיה ועוד. במסגרות אלה יוגשו עבודות מחקר מסוגים שונים לתואר ראשון ועבודות מחקר לתואר שני; עבודות מחקר קצרות וכן עבודות פרו - סמינריון ועבודות סמינריון.

עבודות אקדמאיות בפערים ואי שוויון בישראל יעסקו בנושאים שיגעו בפערים ובאי שוויון המתפתחים בכל חברה ונוגעים ספציפית לחברה הישראלית. העבודות יכללו נושאים שבהם יש ניסיון לחקור ולהבין את הבדלי הריבוד שקיימים בישראל, על ידי הבאת תיאוריות מספרות מחקר בנושא ומסקנות ממחקרים שבוצעו בעבר על הפערים ואי השוויון, כמו למשל: אי שוויון כלכלי, היבטים גיאוגרפיים, היבטים תעסוקתיים, הבדלים עדתיים, הבדלים דמוגרפיים ועוד.

בין הנושאים שניתן לכתוב עליהם עבודת סמינריון: פערים ואי שוויון עדתי בחינוך הגבוה - אשכנזים למזרחים; אפליה ואי שוייון בחינוך הישראלי בכלל וכלפי הערבים בפרט; שוויון בין המינים במקום העבודה ועוד.
בעבודה על פערים ואי שוויון עדתי בחינוך הגבוה בישראל בין אשכנזים למזרחים ניתן לעסוק בשאלה מדוע נוצרים פערים אלו וכיצד בא אי השוויון לידי ביטוי. למשל: המימד ההתרחבותי של ההשכלה בישראל, ריבוד האוניברסיטאות בישראל והשלכותיו, המודעות באקדמיה לפערי החינוך הגבוה, המלצות לשיפור וצמצום הפערים בחינוך ועוד.

דוגמא נוספת לעבודה: אי שוויון בין נשים לגברים במגזר הציבורי. עבודה אקדמית זו יכולה לעסוק בפערים ובאי שוויון בישראל תוך התמקדות בשאלה מדוע קיים אי שוויון ברמות השכר ובאחוז הנשים המועסקות בתפקידים בכירים במגזר הציבורי לטובת הגברים, למרות שמספרן היחסי של הנשים גבוה יותר.

מקורות לעבודות מסוג זה יכולים להיות ספרים, מאמרים מכתבי עת, נתוני הלמ"ס וכד'. בנוסף, ניתן להשתמש במידע הקיים באינטרנט, כמו באתר של מרכז אדוה.
את העבודות האקדמאיות יש לכתוב על פי כללי הכתיבה והציטוט האקדמיים, כולל רשימה ביבליוגרפית וציון של מראי מקום בגוף העבודה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה