עבודות.קום

יום רביעי, 9 ביוני 2010

עבודות בפילוסופיה של המדע

פילוסופיה של המדע היא תת תחום בפילוסופיה. במסגרת קורס בפילוסופיה של המדע מוגשות עבודות מחקר שיעסקו בנושאים הנוגעים לתחום זה שעוסק בהגות של משמעות המדע על סוגיו השונים כגון מדעים מדויקים: ביולוגיה, פיזיקה ומדעים לא מדויקים כגון פסיכולוגיה וסוציולוגיה. ניתן לכתוב סוגים שונים של עבודות מחקר בפילוסופיה של המדע, החל מעבודות מחקר בסיסיות לתואר ראשון ושני וכלה בעבודות בהיקף רחב יותר כמו עבודות סמינריון וסמינר.
עבודות מחקר בתת תחום זה יכללו נושאים כמו הסברת המהות של מושגים מדעיים, אופני חשיבה מדעיים, מתודות מדעיות ועוד. בנוסף, עבודות אלו יכולות לעסוק בהגות של פילוסופים על אלמנטים שונים במדע עצמו, כמו אלמנט הזמן לדוגמא. בעבודה על תפיסת הזמן בפילוסופיה של עמנואל קאנט, תיבחן משנתו הפילוסופית של עמנואל קאנט בכל מה שנוגע לביסוס סוגיית הזמן.

בכתיבת עבודה אקדמית בפילוסופיה של המדע, ניתן לבצע מחקר שיעסוק בהתפתחות וההיסטוריה של הפילוסופיה של המדע. למשל, בעבודה על המהפכה המדעית במאה השמונה עשרה והקדמה שחלה בתקופה זו, ייבחנו הבטים של התפתחות הפילוסופיה בעקבות ההתפתחויות המדעיות של המאה השמונה עשרה כמו התגליות המדעיות של ניוטון ועוד.
העבודה גם תכלול פרקים נוספים שיהוו רקע לנושא המחקר, כמו רקע להתפתחות המדעית במאה השש עשרה והמאה השבע עשרה ששימשו את הבסיס לצמיחת ההשכלה והפריחה המדעית במאה השמונה עשרה.

ישנה חשיבות רבה לכתיבת העבודה על פי כללי כתיבה אקדמיים נכונים. לאחר בחירת הנושא לעבודה יש לכתוב פרק מבוא לעבודה. פרק המבוא כולל את הצגת הנושא לעבודה וכן את טענת המחקר שבאה לתת הסבר למהות המחקר בעבודה ומה מעוניין כותב עבודת המחקר לבדוק. גוף העבודה יכלול סקירה של מקורותף רקע לנושא ודיון בנוא המחקר ושאלת המחקר. על המחקר להיות קולח, שוטף ובעל היגיון ולכן קיימת חשיבות לסדר נכון של הפרקים בגוף העבודה. בתום העבודה ייכתב פרק סיכום ומסקנות ובו יופיעו ממצאי המחקר. רשימה ביבליוגרפית תופיע בסוף העבודה ובה יפורטו כל המקורות שהופיעו ושבהם נעשה שימוש במהלך כתיבת העבודה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה