עבודות.קום

יום שני, 28 ביוני 2010

עבודות בדיני ראיות

דיני הראיות הם ענף משפטי של הדין העוסק בסדרי הדין, ומכיל את הכללים באשר לכשרות הראיות, קבילות הראיות, ומשקל הראיות, הבאים להוכיח את העובדות השנויות במחלוקת, לצורך הכרעה במשפט, בדיון פלילי ובדיון אזרחי.

עבודות אקדמאיות במשפטים בנושא דיני ראיות יכולות לעסוק באחד מן הכללים, כללי הכשרות הקובעים אילו סוגי עדים תהיה עדותם פסולה או כשרה, כללי המשקל הקובעים משקל מסוים לצורך הכרעה/הרשעה בשלבי המשפט השונים, וכללי הקבילות הקובעים אלה עדויות יתקבלו בבית המשפט.

אפשר גם לכתוב על סעיפים שונים בפקודת הראיות: עדות שבע"פ, עדות שבכתב, ראיות חסויות, עדות פסיכולוג או מומחה אחר, עדות קטין, חוות דעת מקצועית, הסמכות להזמין עדים מסוימים, עדות שקרית, פסילת עדות; ועוד. העבודה יכולה להסתמך על פסקי דין הקשורים בבעיות הנוגעות לאחד הסעיפים או יותר של דיני ראיות, בנוסף על ספרים ומאמרים שנכתבו בנושא.

עבודה לדוגמה בנושא של דיני ראיות יכולה לדון בסוגיה של חוות דעת רפואית בעת מתן ראיות – השאלה שיכולה להתעורר היא האם חייב אדם לתת חוות דעת ממומחה חיצוני בעת תביעה לפיצויים או שהוא רשאי לבקש מבית המשפט למנות מומחה מטעמו. הפרק הראשון יעסוק בלשון החוק ובפרשנות לו, ובשיקולים להתרת מינוי מומחים מטעם בית משפט. הפרק הבא יכול לדון ביכולתו של השופט להבין את חוות הדעת המוגשת לו.
חשיבות רבה יש לפקודת הראיות, אשר מעניקה את ההכרעה הסופית לשיקול דעתו המוחלט של השופט, ככל שזה נוגע למהימנות העד או העדות.

עבודות אחרות יכולות לדון בדילמות משפטיות אחרות הנוגעות לדיני ראיות: עדותו של אדם בעל מוגבלות שכלית, או עדותו של ילד קטן, או מהימנותה של בדיקת פוליגרף כעדות.

על העבודות להסתמך על מקרי עבר ועל פסקי דין בנושא הנדון בעבודה, שקשורים לדילמות של דיני ראיות. כן על העבודה להיכתב עפ"י כללי הכתיבה האקדמיים ולכלול מבוא שיסקור בקצרה את נושא העבודה, יציג את שאלת המחקר, ויציג בקצרה דרכים לפתרונה כפי שיפורטו בגוף העבודה בפרקים השונים. בסיום העבודה יש להציג סיכום שיכלול את המסקנות שעלו מהנתונים שהובאו ויתנו מענה קצר על שאלת המחקר.
לאחר הסיכום יש להציג רשימה ביבליוגרפית מפורטת עפ"י כללי כתיבת הביבליוגרפיה של פסקי הדין, הספרים והמאמרים השונים שעזרו בכתיבת העבודה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה