עבודות.קום

יום שלישי, 8 ביוני 2010

עבודות בפילוסופיה יוונית

אחד מעמודי התווך של תרבות המערב היא הפילוסופיה היוונית שמאגדת בתוכה הגות של פילוסופים יוונים, שהפילוסופיה בתקופות היסטוריות מאוחרת יותר נשענת על רבים מרעיונותיה. ניתן לומר שפילוסופיה היוונית היא בסיס לפילוסופיות שצמחו בעקבותיה והיא זו שעיצבה רעיונות ומחשבות במאגר הידע והאמונה האנושית בעולם המערבי.

עבודות מחקר בפילוסופיה יוונית עוסקות בפילוסופים ספציפיים והגותם לאורך התקופה שבה האימפריה היוונית היוותה את ערש תרבות המערב, החל מהפילוסופים הפרה - סוקרטים הראשונים כמו זנון ותאלס ואסכולות שונות שפרחו באמצעות ההגות הפילוסופית שלהם וכלה בפילוסופיה של אפלטון וסוקרטס.

בכתיבת עבודה אקדמית שתעסוק בפילוסופיה יוונית יש לבחור נושא ממוקד ועליו לבצע את תהליך המחקר, כמובן על פי כללי הכתיבה והציטוט האקדמיים. בפרק המבוא של העבודה יציג הכותב את נושא העבודה ומטרת המחקר. בעבודה על הפילוסופיה המדינית של אריסטו, למשל, מטרת המחקר עשויה להיות לבדוק את הגותו הפילוסופית של אריסטו על שאלות כמו: מהי המדינה, וכיצד האדם עומד ביחס אליה ואל חוקיה. שאלת המחקר וטענת המחקר יוצגו במבוא לעבודה. את מבוא העבודה ניתן לכתוב עם סיום כתיבת עבודת המחקר או לערוך את המבוא הראשוני שכבר נכתב, על מנת להתאימו למחקר שבוסס בעבודה.

ניתן גם לערוך עבודות שעיקרן הוא השוואה בין פילוסופים שונים לגבי רעיון פילוסופי מסויים, לדוגמא: השוואה בין הפילוסופים הקדם-סוקרטיים; או השוואה בין פילוסופים יווניים לפילוסופים מאוחרים יותר, לדוגמא: "תפיסת הידידות לפי אריסטו בהשוואה לתפיסת אורליוס וניטשה"; או השוואה בין פרשנויות שונות, לדוגמא: "הגישות השונות המפרשות את המושג קתרזיס של אריסטו".

לרוב, העבודות מחולקות לפרקים כאשר הסדר של הנושאים חייב להיות בעל היגיון מסוים. בעבודה על האל והאלוהות על פי אפלטון ואריסטו, תחולק העבודה לפי פרקים כגון: האל כמקור לאידאה על פי אפלטון, האל כאידאה על פי אריסטו ופרק של השוואה בין השניים.
המחקרים והניתוחים בתחום זה ייעשו באמצעות כלים פילוסופיים לניתוח ובחינה, תוך הקפדה מיוחדת על ניסוח בהיר.
בתום כתיבת גוף העבודה יופיע פרק הסיכום והמסקנות, והפרק האחרון בעבודה יהיה פרק של רשימה ביבליוגרפית שתכלול את כל המקורות הביבליוגרפיים בהם נעזר כותב העבודה לביצוע המחקר. בעבודות אקדמאיות בפילוסופיה יוונית ניתן לחפש חומר ספרותי גם באמצעות חיפוש בספריות מקוונות וכמו כן באינטרנט (לדוג', ספריית מט"ח, או חיפוש אקדמי של גוגל).

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה