עבודות.קום

יום רביעי, 2 ביוני 2010

עבודות בנושא סיעוד

סיעוד הוא מתן עזרה לפרט, למשפחה ולקהילה, כאשר מטרתו העיקרית היא שמירה וקידום בריאותם, הן הפיזית והן הנפשית של המטופלים. מקצוע הסיעוד מתייחס הן לפסיכולוגים, עובדים סוציאליים, אח מעשי, סניטר, אולם לימודי הסיעוד הם לימודים שמכשירים עובדים או אחים סיעודיים. לימודי הסיעוד נחלקים ללימודים קליניים מעשיים וללימודים עיוניים.
במסגרת הלימודים העיוניים יש לערוך עבודות אקדמאיות העוסקות בנושאים שונים הקשורים לסיעוד, גם מן ההיבט של מדעי הטבע כמו כימיה, ביולוגיה, אנטומיה, פיזיולוגיה, גנטיקה , פתולוגיה, פרמקולוגיה ועוד, וגם מן ההיבט של מדעי החברה כמו פסיכולוגיה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, סוציולוגיה של הבריאות, כלכלת בריאות, יסודות הסיעוד, בגרות וזיקנה ועוד.

כמו בכל עבודה אקדמאית, בין אם מדובר בעבודת סיכום קורס, עבודה סמינריונית, או אחרת, נעשה שימוש במקורות ביבליוגרפיים שמטרתם לתת רקע לנושא העבודה, להציג את שאלת המחקר ולבסס את ההשערה המוצגת בעבודה.
ניתן להיעזר בגישות ובתיאוריות שונות בסיעוד, כמו מודלים של התקשרות, מודל של טיפול עצמי, מודלים אנתרופולגיים, ספרות מקצועית בנושא טראומה, אופני טיפול שונים, תיאוריות רפואיות שונות הנוגעות לסיעוד, ועוד. את המקורות יש לציין בגוף העבודה לפי כללי הציטוט וכן להביא אותם בסוף העבודה ברשימה ביבליוגרפית מסודרת.

דוגמאות לעבודות אקדמאיות בסיעוד: תפקיד האחות בחדר הניתוחים, מעבר קשישים למוסדות סיעודיים וההשלכות הנפשיות והבריאותיות על כך, אלצהיימר והטיפול בו, טיפול ושיקום באנשים עם פיגור, ועוד.
עבודה לדוגמה בנושא סיעוד יכולה לעסוק בנושא שיתוף הפעולה בין האחיות לרופאים. העבודה תדון בהשלכות שיש למעמדם המקצועי של שני הצדדים על העבודה המשותפת ביניהם, על התסכולים והבעיות הנוצרים עקב כך, ועל פתרונות אפשריים. המבוא לעבודה יסקור את הנושא בקצרה, יעלה שאלות רלוונטיות ויציג את תקציר הפרקים בגוף העבודה, שתכלול סקירת ספרות, פרקים שיעסקו במודלים של שיתוף פעולה צוותי, בדיקת המדיניות של שיתוף הפעולה במוסדות הרפואיים השונים, והצעות לשיפור שיתוף פעולה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה