עבודות.קום

יום שני, 7 ביוני 2010

עבודות בנושא ציונות

ציונות – שם התנועה הלאומית של העם היהודי. בתחילתה קראה הציונות לשחרור לאומי של העם היהודי ולהקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. לאחר הקמת מדינת ישראל הציונות שמה דגש על חיזוקה וביסוסה של המדינה היהודית בארץ ישראל.

כנושא לימוד אקדמי, קורסים העוסקים בציונות נלמדים בעיקר במחלקות להיסטוריה ומדעי המדינה.
עבודות אקדמאיות בנושא ציונות ניתן לכתוב על התקופה שלפני הקמת מדינת ישראל או על התקופה שאחרי הקמתה. ניתן לכתוב על אחת או כמה ממטרותיה של הציונות כמו בניית חברה המבוססת על צדק ושוויון, העברית כשפת העם היהודי, העלייה, ההתיישבות ועוד ולבדוק האם וכיצד הושגו מטרות אלה. את התקופה שלאחר הקמת מדינת ישראל ניתן לחלק גם כן; לפני כיבוש שטחי יהודה, שומרון, חבל עזה ורמת הגולן, והתקופה שלאחר 1967. אפשר לכתוב למשל על חזונו של בן-גוריון, על פעולותיו השונות, על המלחמות השונות, על בעיית ההתנחלויות, על המיעוט הערבי והתמודדותו עם הגדרת מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ועוד. ניתן לכתוב אף על פלגים שונים בציונות כמו ציונות דתית, ציונות מדינית, ציונות מעשית, סינתטית, סוציאליסטית, תפקיד הציונות עפ"י המתנחלים, הציונות בראי השמאל הלאומי; על זרמים שהתנגדו ומתנגדים לציונות כמו העדה החרדית, הקבוצה הכנענית, הפוסט ציונים, ועוד.
על עבודות שייכתבו במסגרת מדע המדינה לעסוק בנושא תוך התייחסות תיאורטית למושגים כמו לאומיות, מאבקים לעצמאות וכד'.

כאמור, מגוון גדול מאוד של נושאים לכתיבת עבודות אקדמאיות, עבודות פרו-סמינריוניות או עבודות סמינריוניות, ואחרות, בנושא הציונות. בכתיבת העבודה יש לנהוג לפי כללים מסוימים:

- ראשית, לבחור נושא מסוים מתוך מגוון הנושאים לעבודות על ציונות. עבודה לדוגמה יכולה לבחון ולהשוות את תפיסת הזהות הלאומית והציונית לפני מלחמת ששת הימים ואחריה; יש להציג את הגדרת הזהות הלאומית והציונית, ולבחון את ההתפחויות השונות בזהות זו בתקופות השונות.

- מבנה עבודה: מבוא שיציג בקצרה את נושא העבודה, את שאלת המחקר וסקירה של הדרכים לפתרונה; גוף העבודה שיכלול פרקים שיתייחסו ביתר הרחבה לנושא וינסו לענות על שאלת המחקר; סיכום שיציג את מסקנות העבודה, ורשימה ביבליוגרפית מפורטת.

- יש להסתמך על מקורות ביבליוגרפיים רבים ככל הניתן שיעזרו לבסס את ההנחות שמוצגות בעבודה ואת הנתונים השונים. יש לנקוט משנה זהירות ולא לכתוב מהרהורי הלב, אלא כמה שיותר על סמך מקורות שונים.

- בכתיבת עבודות על נושא שהדעות בו חלוקות יש לשמור ככל הניתן על אובייקטיביות ולהציג את הדיעות השונות.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה