עבודות.קום

יום ראשון, 6 ביוני 2010

עבודות בנושא מדיניות חוץ

מדיניות חוץ הוא שם כולל לאוסף יעדים פוליטים של מדינה מסויימת ביחס לשאר מדינות העולם. בדרך כלל מדיניות חוץ של מדינה מסויימת מגנה על האינטרסים הלאומיים של אותה מדינה כגון: ביטחונה, כלכלתה ויעדיה האידיאולוגים. מדיניות חוץ של מדינה מסויימת מנוהלת בדרך כלל על-ידי ראש הרשות המבצעת ושר החוץ של אותה מדינה.

מדיניות חוץ הוא תחום הנלמד במסגרת הפקולטה למדעי החברה במחלקות למדע המדינה. סטודנטים למדיניות חוץ הכותבים עבודת מחקר בתחום מדיניות חוץ יוכלו לכתוב עבודה על נושאים כגון: יחסים בינלאומיים, יחסי חוץ, יחסים דיפלומטיים בין מדינות, מדיניות חוץ השוואתית, עיצוב מדיניות חוץ ועוד.

דוגמאות לעבודות סמינריון בתחום מדיניות חוץ: מדיניות החוץ של ארה"ב בשאלת הקמת מדינת ישראל, יחסי סין-ארה"ב בפתח המאה ה-21, מדינות החוץ של ברית המועצות, מדיניות החוץ של ארה"ב כלפי המזרח התיכון, מדיניות החוץ של מנחם בגין.

המבנה הכללי של עבודת הסמינריון כולל מבוא, הצגת שאלת המחקר, שאלות ומסקנות, סיכום וביבליוגרפיה.
להלן דוגמאות לשאלות מחקר בעבודות העוסקות במדיניות חוץ: 1. בעבודת סמינריון בנושא מדיניות החוץ של סוריה כלפי ישראל שאלת המחקר יכולה להיות - כיצד משפיעים השינויים בעוצמות הכלליות של סוריה (מול ישראל) על מדיניות החוץ של סוריה? 2. בעבודת סמינריון בנושא מדיניות החוץ של ארה"ב בשאלת הקמת מדינת ישראל שאלת המחקר יכולה להיות - מה הם הגורמים אשר השפיעו על מדיניות החוץ של ארצות הברית בשאלת ארץ ישראל ומדינת ישראל, בין השנים 1945 – 1948 ? 3. בעבודת סמינריון בנושא מדיניות החוץ של מנחם בגין שאלת המחקר יכולה להיות - מה ההבדל בין בגין כאידיאולוג-לוחם לעומת בגין כמדינאי, לפני היותו בשלטון ולאחר מכן?

מקורות ביבליוגרפיים לעבודות מסוג זה עשויים להיות ספרים, מאמרים, קטעי עיתונות, מסמכים היסטוריים ורשמיים וכד'.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה