עבודות.קום

יום שני, 14 ביוני 2010

סמינריון בפסיכולוגיה חברתית

כמה שלא נודה בהיותנו בני אדם עצמאיים, בעלי דעה עצמית וחופש החלטה ובחירה נקי מהשפעות חיצוניות. בסופו של דבר, כולנו מושפעים בדרך כזו או אחרת מהחברה שבה אנו גדלים ורוכשים מיומנויות חברתיות על ידי למידה וחיקוי החברה הסובבת אותנו והחינוך החברתי אותו אנו מקבלים במסגרת המשפחתית.
פסיכולוגיה חברתית היא ענף במדע הפסיכולוגיה העוסק בקשר המובהק שקיים בין הפרט לחברה והשפעת החברה על הפרט, אם מבחינת מחשבות, רגשות וכד'.
עבודת סמינריון בפסיכולוגיה חברתית תעסוק בכל אלו ובמחקר מדעי על תחושות והתנהגויות של פרטים במסגרות חברתיות שונות. למעשה ענף פסיכולוגיה חברתית קרוב מאד לענף הסוציולוגיה שעוסקת בחקר החברה ויחסי הגומלין הפועלים בה.
בכתיבת עבודת סמינריון בפסיכולוגיה חברתית ייעשה שימוש במושגים מתוך עולם זה כגון: דימוי עצמי, אפקט פיגמליון, טעות הייחוס הבסיסית ועוד.
עבודות לדוגמא: "השפעת ההגירה על התנהגות עבריינית של נערות בישראל בכל מה שנוגע לצריכת סמים". עבודה בנושא זו עשויה להיכתב כעבודת סמינריון במסגרת לימודי פסיכולוגיה חברתית (וגם במסגרת לימודי קרימינולוגיה), ובה ייבדק האם קיים קשר בין בעיות העלייה ומאפייניה ובין צריכת הסמים הקיימת אצל נערות אלו.
בעבודה יתבצע מחקר על הבדלי התרבות שקיימים בין תושבי הארץ לבין העולים החדשים והקושי, במיוחד של הצעירים לקבל את השינוי החברתי והתרבותי אליו נקלעו, לא תמיד מבחירה. בעבודה יוצגו ההשלכות שיש לכך על התנהגותם של העולים הצעירים והסיכונים בכך. בעבודת המחקר ניתן להציג נתונים סטטיסטיים לאורך השנים באשר לצריכת סמים בקרב בני נוער עולים חדשים.
"השפעת האינטרנט על צריכת התרבות ופעילות הפנאי של בני נוער" היא דוגמא לעבודה אקדמית נוספת שתעסוק במחקר שיתבסס על האינטרנט כגורם משפיע על תרבות הפנאי והצריכה של בני הנוער וכמו כן תוצג השוואה בין השפעת מדיום האינטרנט לבין השפעת מדיום הטלוויזיה.

קיימים מקורות ביבליוגרפיים רבים בנושא פסיכולוגיה חברתית ויש להיעזר בהם לצורך ביסוס המחקר בעבודה. ניתן להשתמש גם במקורות מידע מן האינטרנט או להיעזר בחומר בעבודות מוכנות של סטודנטים.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה