עבודות.קום

יום רביעי, 30 ביוני 2010

מורפולוגיה עברית

מורפולוגיה היא ענף בבלשנות שחוקר את צורות הלשון, חלקי המילים, שנקראים מורפמות, או צורנים, שהם מיליות המחברות שמות עצם, פעלים, תוארים, למילים ומשפטים מצורפים. המורפולוגיה מנסה למצוא כללים משותפים ואחרים לדרכי הצטרפות המורפמות למילים ואת חלוקת המילים למילים ראשוניות. מורפולוגיה עברית, אם כך, תעסוק בחקר הצורנים בשפה העברית כמו "אל", "את", מול", "אלה", "אם", "מן", "כאשר", "כש" וכד'. גם שורשים נכללים בהגדרה של צורנים. בשפה העברית קיימת מורפולוגיה עשירה, מפני השימוש הרב בצורנים.

אחד מהבלשנים של השפה העברית שעסק רבות במורפולוגיה היה אבא בנדויד שקרא במאמריו ובספריו להקפדה בשימוש נכון של מיליות היחס השונות. אחד הספרים שכתב הוא "לתקנת לשון העיתונים", היוצא נגד השפעת האנגלית על העברית, ובמיוחד במובן של השפעת מיליות היחס והשימוש השגוי בהן.

עבודות בנושא מורפולוגיה עברית שייכתבו במסגרת לימודי החוג ללשון, יכולות לעסוק בסוגים שונים של מורפמות, בסוגים שונים של מודלים מורפולוגיים, בשורשים השונים בשפה העברית, שורשים מרובעים, על אופן השימוש במיליות יחס בשפה המדוברת לעומת השפה הכתובה, בספרות לפני 50 שנה לעומת ספרות ימינו, ועוד.
בכתיבת העבודות האקדמאיות בנושא מורפולוגיה עברית ניתן להיעזר בספרים ובמאמרים שכתב אבא בנדויד, ובספרי לשון נוספים שעוסקים בתחום, וכן להיעזר באתר האקדמיה ללשון עברית.

על העבודות לשמור על כללי הכתיבה האקדמיים, ובנוסף לשמור על כתיבה מסודרת, ללא שגיאות כתיב או פיסוק, על מנת שהעבודה תהיה כמה שיותר נוחה ומובנת לקריאה. על כותב העבודה להציג במבוא לעבודה את השאלה הספיציפית בנושא מורפולוגיה עברית שבה הוא רוצה לדון בעבודה, ולאחר מכן, בגוף העבודה, להציג נתונים ממקורות ספרותיים העוסקים בנושא. בסיכום העבודה יש להציג את מסקנות העבודה שעלו מהשאלה שהועלתה בעבודה.

בסיום העבודה יש להציג רשימה ביבליוגרפית מפורטת על פי כללי כתיבת הביבליוגרפיה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה