עבודות.קום

יום שני, 7 ביוני 2010

עבודות בפילוסופיה יהודית

סטודנטים שלוקחים קורסים ביהדות וכן אלו הלומדים פילוסופיה לומדים קורסים הנוגעים לנושא פילוסופיה יהודית.
הפילוסופיה היהודית עוסקת בהגות על משמעות החיים, חקר האלוהות ומשמעות החיים; בהגות על משמעות של קיום מצוות ובאמונות יהודיות.

עבודות בפילוסופיה יהודית (לתואר ראשון/שני, פרו - סמינריון, סמינריון) יעסקו, בין השאר, בהשפעה שיש להגות פילוסופית של עמים אחרים, ובעיקר להשפעה של הפילוסופיה היוונית על פילוסופיה יהודית.
בעבודות בפילוסופיה יהודית ניתן לעסוק בסוגים שונים של הגות פילוסופית, כגון: הגות מדינית (לדוג': צורת מנהיגותו של דוד המלך) הגות קבליסטית (לדוג': הגישות השונות לתפיסת הרע בקבלה) ועוד. כמו כן, ניתן לעסוק בעבודות בפילוסופיים יהודים חשובים ובאופי פרשנותם והגותם (הרמב"ם, שפינוזה ועוד).

בבחירת נושא לעבודות מחקר בפילוסופיה יהודית ניתן לבחור סוגיה מתקופה מסוימת בהיסטוריה ולהתייחס לפילוסופים שחיו ופעלו באותה תקופה, או לפילוסופים מתקופות מאוחרות יותר שניתחו את ההגות הפילוסופית בראייה לאחור. פילוסופיה מקראית, לדוגמא, עוסקת בתפיסות שונות בפרשנויות של כתבי הקודש ותפיסות העולם לגבם.
בעבודות על הגות פילוסופית של ימי הביניים ניתן לעסוק בהתמודדותם של הוגים פילוסופיים מול אמונות ודתות שונות שהתפתחו. ניתן לכתוב עבודות מחקר על הגותם של פילוסופים יוצאי ספרד כגון: רבי יהודה הלוי ורבי משה בן מימון (הרמב"ם). למשל, 'דת ופילוסופיה במחשבת הרמב"ם' היא עבודה שתעסוק בסינתזה שיוצר הרמב"ם בין דת לפילוסופיה בשאלת קדמות וחידוש העולם. מה השקפתו של הרמב"ם על בריאת העולם ומדוע הוא מתנגד להגות ימי הביניים שטוענת כי קיימות שתי מערכות מקבילות של אמיתות, האמת הדתית והאמת הפילוסופית.

בכתיבה של עבודות מסוג זה יש להקפיד הקפדה יתירה על ניסוח בהיר ותמציתי, מבלי לגלוש לנושאים שאינם נוגעים לנושא העבודה. כמובן שיש למלא אחר כללי הכתיבה האקדמית, הכוללים ציון מראי מקום מדויקים וצירוף רשימה ביבליוגרפית בסוף העבודה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה