עבודות.קום

יום שבת, 26 ביוני 2010

תנ"ך

עבודות אקדמאיות בתנ"ך יוגשו במסגרת לימודים אקדמיים ביהדות או לימודי מקרא.
לימודי מקרא עוסקים בטקסט המקראי כטקסט ספרותי, הגותי ו/או היסטורי ובוחנים היבטים שונים שלו. בנוסף, נבחנות ההשפעות השונות של הטקסט המקראי מבחינת דת, ספרות, משפו וכו'. הלימודים כוללים נושאים כמו: המזרח הקרוב הקדום ותרבותו, מחשבת ישראל, פרשנות המקרא, חקר המקרא וביקורת המקרא, ועוד.
המחקר בנושא זה כולל גישות מחקר שונות, כמו: ביקורת המקרא, הגישה הפילולוגית היסטורית, הגישה הספרותית, וכו'.

במהלך הלימודים יש דרישה לכתיבת עבודות, כאשר בכל שלב הדרישות גדלות והעבודות צריכות להיות מקיפות יותר ומעמיקות יותר, ולמעשה מדעיות יותר. תחילה אנו כותבים עבודות במסגרת קורסי מבוא בתואר ראשון - עבודות פרו - סמינריון, עבודות סמינריון, ובהמשך עבודות תזה ודוקטורט.

עבודות לדוגמא:
* דמותה של רות המואביה - עבודת מחקר שבה תיבחן מגילת רות מההיבט של שינוי בגישה הסטראוטיפית של התנהגות חברתית-נשית בימי התנ"ך. בעבודה ייבחן עיקרון השארות (הקרבה) שמנחה את החברה ומפעיל נשים בתפקידים שונים
במשפחה. בעבודה ייבחן כיצד נהגה רות על פי עיקרון שארות זה וכיצד הפעולה שלה בסיפור מכוונת להמשכיות קיום המשפחה, והיותה אישה דומיננטית שבחרה בחירה שהיא חלק מן הציווי החברתי המוסרי.
* מושג האלוהים בתנ"ך - בעבודה מסוג זה יידון מושג האלוהים על פי טיב הוויתו של האל, מידותיו ותכונותיו, פעולותיו ועוד. באמצעות שימוש מדוגמאות של ספרים שונים בתנ"ך שבהם באה לידי ביטוי דמותו של אלוהים באופן אקטיבי או פסיבי, ניתן לתת דוגמאות למושג האלוהות וכיצד הוא נתפס בספרים שונים של התנ"ך, ובעיני פרשנים של התנ"ך.

בשימוש במקורות ביבליוגרפיים, חשוב להבחין בין מקורות ביבליוגרפיים אקדמיים, לבין מקורות תורניים. מקורות ניתן לאתר באמצעות קטלוג הספריות או באמצעות חיפוש רגיל באינטרנט.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה