עבודות.קום

יום חמישי, 3 ביוני 2010

עבודות בעיתונות

ענף העיתונות הינו חלק מתחום התקשורת ועיקרו הוא עיסוק במידע חדשותי אקטואלי. העיתונות עוסקת בעולם האקטואליה והחדשות בנושאים שונים כגון: פוליטיקה, חדשות חוץ, תרבות ועוד.

בהיבט האקדמי, ישנם שני היבטים לנושא: ההיבט המקצועי של עיסוק בעיתונות כעיתונאים (מיומנויות כתיבה, עריכה ושידור בעולם המדיה המודפס והמשודר), וההיבט המחקרי כחלק מלימודי תקשורת (חקר העיתונות).

עבודות מחקר בעיתונות יעסקו באירועים חדשותיים רלוונטיים או היסטוריים בעולם העיתונות והתקשורת והאספקטים השונים שלו (עבודות פרו - סמינריון, סמינריון ועבודות בקורסים שונים לתואר ראשון ושני). נושאים לעבודות האקדמיות בעיתונות ייבחרו על פי סוג הנושא הנלמד בקורס. עבודה בקורס שתוכנו סיקור העולם הערבי בעיתונות, יכולה לעסוק בעיתונות בעולם הערבי ומאפייניה, ובעיתונות על העולם הערבי - סיקור של המדינות הערביות ומדיניות של כלי תקשורת שונים כלפי אירועים ומדינות בעולם הערבי. ניתן לבדוק את אופי הסיקור של אותם אירועים וכיצד כלי תקשורת שונים ממדינות שונות מסקרים את האירועים החדשותיים במדינות אלו ביחס לכלי תקשורת באותן מדינות.

לעבודות אקדמיות יש מאפיינים וכללי כתיבה מסוימים - צורניים ותוכניים שיש להקפיד עליהם. להלן דוגמא למבנה של עבודה: בעבודה על דימוי צה"ל בעיתונות הכתובה יובא מבוא קצר שיציג את הנושא העבודה. המבוא יציג במקרה זה את שאלת המחקר (למשל: מהו ההבדל בין דימוי צה"ל בעיתונות הכתובה במלחמת לבנון השניה לבין דימוי צה"ל בעיתונות הכתובה במלחמת לבנון השנייה). גוף העבודה יכלול סקירה של אירועי שתי המלחמות, תיאוריות בתקשורת ולבסוף ניתוח של מקרה הבוחן - השוואה בין שני הסיקורים. הניתוח יתייחס לעיתונות כתובה מאותן תקופות ותבוצע השוואה בין ידיעות ותוכן שנכתב לגבי כל למלחמה מבחינת סיקור ופרשנות. כמובן שיש להקדיש פרק לשיטות המחקר, בו יפורטו אופן ביצוע המחקר וכלי המחקר. בסוף העבודה יובא סיכום ומסקנות של המחקר וכן רשימה ביבליוגרפית של מקורות העבודה. רצוי לציין גם את כל הידיעות שנותחו.
מקורות לעבודה יכולים להיות מאמרים, ספרים ותיאוריות. ניתן להיעזר גם בכתבי עת אלקטרוניים וספריות מקוונות וכן בעבודות מוכנות.

דוגמא נוספת לעבודת מחקר בעיתונות יכולה להיות על אירועים ושינויים היסטוריים שתרמו להתפתחות ועיצוב סוגי העיתונות, כמו למשל חלחול סגנון העיתונות הצהובה אל העיתונות החדשותית הרצינית באמצעי המדיה השונים.

מקורות אינטרנט לדוגמא:

עיתונות עברית היסטורית; ספריית מטח; העין השביעית

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה