עבודות.קום

יום ראשון, 6 ביוני 2010

סמינריון בפילוסופיה

משך מאות שנים הגו פילוסופים באספקטים שונים על החיים בעולמנו. פילוסופיה היא תחום המשויך ללימודי מדעי הרוח אשר דן בקיום האנושי ובשאלות על הקיום האנושי. לאורך ההיסטוריה עסקו פילוסופים במדינות ותרבויות שונות בשאלות הקיומיות וניסו למצוא מענה לשאלות אלו על ידי הגות פילוסופית מורכבת. בלימודים האקדמיים הנוגעים למדעים שונים, העיסוק בפילוסופיה הוא בלתי נמנע. קורסים רבים בסוגים שונים של פילוסופיה מועברים לסטודנטים ובהתאם לכך מוגשות עבודות אקדמאיות שונות בתחומי המחקר והלימוד השונים.

עבודות בפילוסופיה יעסקו באחד או יותר מן הענפים הנוגעים לפילוסופיה. ניתן להגיש סמינריון בפילוסופיה של האמנויות (תורת האסתטיקה והיופי), פילוסופיה מדינית (פילוסופיה העוסקת במחשבה מדינית, סוגי שלטון והשפעתו) פילוסופיה של תורת ההכרה (מהות הקיום וההכרה). מעבר לכך ישנם פרמטרים ותחומים נוספים שפילוסופיה משתייכת אליהם וניתן לייחס אותה אליהם.

תפיסת החוק ואי ציות לו היא עבודה שיכולה להיכתב במסגרת עבודת סמינריון בפילוסופיה או עבודת פרו - סמינריון וכן כעבודת גמר רגילה בפילוסופיה לתואר ראשון או שני. עבודת מחקר זו תדון במחשבה הפילוסופית בכל מה שנוגע לגורמי אי ציות לחוק וזכויותיו של הפרט. המחקר על נושא העבודה יתבסס בעיקרו על המחשבה וההגות הפילוסופית שקיימת לאורך ההיסטוריה, תוך בחירת פילוסופים מרכזיים וחשובים שהתמקדו בדיון פילוסופי על נושא זה.
מבנה עבודה לדוגמא: ראשית, יופיע פרק מבוא שייתן תמצית של נושא המחקר ואופיו וכמו כן שאלת המחקר ומה הרצון להוכיח בו. בפרקי העבודה יינתן מידע תיאורטי בנושא שלטון החוק ומהו חוק במשפט העברי או בכל סוג משפט אחר. כמו כן יוצגו גישות פילוסופיות אוניברסליות בנושא חוק ואי ציות לו ויובאו פילוסופיות מייצגות של פילוסופים ידועים שחלקו הגות בנושא כגון: אפלטון, תומס הובס ועוד.
בתום העבודה יוצג פרק סיכום ומסקנות שנותן מענה לשאלת המחקר ומציג את הממצאים של המחקר בעבודה.
הפרק האחרון יהיה פרק של רשימה ביבליוגרפית ובו תוצג ספרות המחקר שנעשה בה עזר לכתיבת המחקר בעבודה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה